Kommunen får kostnaderna

Debattartikel i Folkbladet
Försäkringskassans prövningar av rätten till assistansersättning har blivit hårdare. Det slår både mot den enskilde individen och mot kommunens ekonomi. Därför krävs det nu en utredning som syftar till att hitta en lösning.

Endast de personer som behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven kan få assistansersättning via Försäkringskassan. Men sedan några år tillbaka gör myndigheten snävare tolkningar av vad som räknas som grundläggande behov. Det gör att fler människor hamnar under den kritiska gränsen – och får avslag på sin ansökan om ersättning.

Många gånger är bedömningarna orimligt hårda. De är för strama och tar ingen hänsyn till tiden mellan assistenternas insatser. Därför nekas många människor assistansersättning – trots att det är uppenbart att de behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven.

På det här sättet vältrar Försäkringskassan över stora kostnader på kommunen. De som får avslag får nämligen söka personlig assistans via kommunen. Om utvecklingen fortsätter så här kan det bli nödvändigt att dra ned på annan verksamhet. Trots det är tystnaden stor. Därför kändes det som ett steg framåt när Kristdemokraterna lyfte upp ämnet vid rikstinget för en tid sedan. Då beslutade rikstinget att utreda vilka förändringar som är möjliga att genomföra i LSS-systemet, hur det kan bli bättre för den enskilde och hur det kan finansieras på ett hållbart sätt.

I dagens läge är det mycket svårt att planera den personliga assistansen i kommunen. Den nya situationen kräver snabba omställningar. Men det är svårt att på ett snabbt sätt få ihop de personliga assistenternas scheman och att hitta nya placeringar. Rådande förhållanden underlättar varken för kommunen eller för den enskilde individen.

Jag vill verkligen betona att jag inte ifrågasätter kostnadens storlek för insatserna. Tvärtom. Insatserna nödvändiga för att människors liv ska fungera. Som kristdemokrat ser jag det här som ett område som ska lyftas fram och prioriteras. Men att systemet är hållbart är viktigt – inte minst för den enskilde individen. Därför måste det bli ett stopp på kostnadsövervältringen.

Veronica Kerr (KD), gruppeledare och förste vice ordförande i socialnämnden i Umeå kommun.