Kommunfullmäktige i full gång

Andeeeers
Kommunfullmäktige

I dag sammanträder kommunfullmäktige. Men för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) är bortrest. Därför kommer Kristdemokraternas interpellation och enkla fråga om förskolans situation i Umeå att behandlas av kommunfullmäktige först i mars månad.