Kontakt


Umeå lokalavdelning

Postadress: Östra Kyrkogatan 14A, 903 30 Umeå
Telefon: 090-13 70 72

Gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå
Veronica Kerr
tel. 070-259 55 95
e-post: veronica.kerr@umea.se

Styrelsen för Umeå lokalavdelning
Birgitta Nordvall, ordförande
tel. 070-278 58 10
e-post: birgitta.nordvall@vll.se

Christer Vredin, vice ordförande
tel. 070-308 52 28
e-post: christer.vredin@hissjo.net

Eva Bränström Arnesson, ersättare
tel. 073-039 89 98
e-post: eva.arnesson@kristdemokraterna.se

Misginna Dermes, ersättare
tel. 090-12 77 33
e-post: misginna@hotmail.com

Helén Edlund, ledamot
tel. 070-523 74 68
e-post: helen.edlund@umea.se

Per-Martin Jonasson, ledamot
tel. 070-522 59 33
e-post: permartin.jonasson@umea.se

Veronica Kerr, ledamot
tel. 070-259 55 95
e-post: veronica.kerr@umea.se

Eva Nordenstam, ersättare
tel. 070-394 94 83
e-post: eva.nordenstam@kristdemokraterna.se

Thomas Nordvall, ledamot
tel. 070-601 04 96
e-post: thomas.nordvall@me.com

Anders Sellström, ledamot
tel. 070-540 12 12
e-post: anders.sellstrom@umea.se

Gunilla Tjernberg, ersättare
tel. 070-343 97 64
e-post: gunilla.tjernberg@gmail.com

Politisk sekreterare
Erik Palmgren
tel. 070-347 54 88
e-post: erik.palmgren@umea.se