Kristdemokraterna vill ha svar om förskolan

Pressmeddelande
Klarar Umeå kommun platsgarantin? Den frågan ställer Kristdemokraternas gruppledare Veronica Kerr till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S).

Umeå kommun har för första gången blivit anmäld för att inte klara platsgarantin. Bakgrunden var att två föräldrar ställde sitt barn i kön till förskolan med det önskade startdatumet den 1 januari 2014. Trots att föräldrarna lämnade in ansökan redan i mitten av april fick barnet en förskoleplats först i februari månad.

– Barn ska garanteras en barnomsorgsplats om ansökan är inlämnad senast fyra månader före önskat datum. Då är det märkligt att kommunen ändå anser att den har klarat platsgarantin, säger Veronica Kerr.

– Jag blev uppriktigt orolig när jag läste en artikel i Folkbladet (11/2). Där säger en företrädare för kommunen att den här typen av fall brukar lösas genom en dialog med föräldrarna och att föräldrarna kan välja att flytta fram startdatumet. Därför vill jag veta om kommunen försöker klara platsgarantin genom att övertala föräldrar att skjuta upp datumet, säger Veronica Kerr.

Veronica Kerr ställer även en enkel fråga till Margareta Rönngren om vilka åtgärder Umeå kommun vidtar för att minska smittspridningen på förskolorna. Bakgrunden är att Sveriges föräldrar tog ut fyra vabbdagar per barn under 2013 – vilket är ett rekord.

För mer information:
Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
tel. 070-259 55 95

Erik Palmgren, politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
tel. 070-347 54 88