Låt second hand-butiker slippa renhållningsavgiften

Motion
Second hand, vintage och återbruk ligger i tiden och blir allt mer vanligt. Det är billigt att handla second hand och det är definitivt miljösmart. I dag finns det second hand-butiker som drivs kommersiellt eller av ideella organisationer för insamling till humanitära ändamål världen över. Det vi kan skänka eller köpa i dessa butiker hjälper människor i nöd och kan innebära att deras liv förändras till det bättre.

I Umeå finns flera second hand-butiker som drivs av ideella organisationer, exempelvis Röda Korset, Myrorna och PMU (Pingstkyrkan). Dessa butiker har insamling av prylar som sedan bjuds ut till försäljning. Överskottet från försäljningen går sedan till olika humanitära biståndsändamål i Sverige och i övriga världen.

Second hand-butikerna har blivit allt mer populära. Men i takt med att människors givmildhet har ökat har tyvärr även antalet saker som butikerna inte kan sälja blivit fler. Antingen är sakerna trasiga, rent skräp eller utnötta och måste direkt vidare till en återvinningscentral. När det händer får butikerna själva stå för kommunens sopavgifter – vilka kan bli mycket höga under ett år. För en del butiker kan de bli så höga som 100 000 kronor. En privatperson har möjlighet att själv lämna möbler, kläder eller husgeråd till en återvinningscentral utan kostnad. Det är därför orimligt att den ideella föreningen ska belastas med höga avgifter för saker som privatpersoner skänkt.

En second hand-butik är ju enbart en mellanhand för det som hushållen redan har betalat en renhållningsavgift för. Därmed borde second hand-butikernas inlämning till återvinningscentralerna rent principiellt kunna undantas från att betecknas som verksamhetsavfall utan att kostnaden ökar för UMEVA.

Det är hög tid att Umeå kommun undantar ideella organisationer som driver second hand-butiker från sopavgiften. Genom en sådan handling gör Umeå kommun en solidarisk handling för våra medmänniskor runt om i vår värld.

Med anledning av ovan anförda föreslår vi:
att avfall från ideella organisationer som driver secondhandbutiker för biståndsändamål ska undantas från att betecknas som verksamhetsavfall och därmed erhålla samma möjligheter som hushåll när avfall lämnas in på återvinningscentraler.

Veronica Kerr
Kristdemokraterna

 

För mer information:
Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
tel. 070-259 55 95

Erik Palmgren, politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
tel. 070-347 54 88