Mindre barngrupper – en nödvändighet

Debattartikel i VK och Umeå Tidning
Det har nu gått nio år sedan kommunfullmäktige antog målsättningen att förskolegrupperna i genomsnitt inte ska vara större än 15 barn per grupp. Men målet har gång på gång åsidosatts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Enligt statistik från Skolkontoret ligger den genomsnittliga storleken på förskolegrupperna i dag på 17,2 barn i Umeå kommun. Det är en ökning jämfört med för ett år sedan då storleken var 16,9 barn.

Skolverket och barnpsykologer har länge varnat för att det i så stora grupper inte går att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Men tyvärr saknar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ambitionen att gå från ord till handling när det gäller att försvara barnens rätt till en god förskolemiljö. Därför finns det i dag 18-21 barn i 47 procent av avdelningarna i kommunen.

På senare tid har media rapporterat om förtvivlade förskolelärare i Umeå kommun som har hört av sig till Lärarförbundet. De larmar om stress och stora barngrupper med upp till 18 barn på två pedagoger. Anställda känner dåligt samvete för att de inte hinner med det jobb de verkligen vill göra. Situationen är helt oacceptabel och ohållbar. Förskolan får inte bli en förvaringsplats med barnen som lådor i ett lager!

Minskade barngrupper medför naturligtvis kostnader. På nationell nivå har Kristdemokraterna föreslagit en modell som går ut på att stat och kommuner tillsammans skjuter till pengar som öronmärks för minskade barngrupper. Modellen innebär även att maxtaxan justeras upp med hundra kronor för första barnet, 67 kronor för andra barnet och 33 kronor för tredje barnet.

För varje krona i höjd avgift som familjerna betalar ska kommunen betala ytterligare en krona och staten två. Det skulle tillsammans innebära 1,4 miljarder kronor som kan gå direkt till att minska barngruppernas storlek. Höjningen drabbar dessutom ingen vars hushållsekonomi ligger under 42 000 kr per månad.

De pengar som skjuts till från stat och föräldrar är öronmärkta och ska inte tillåtas gå till några andra kommunala verksamheter – varken äventyrsbad, kulturhus eller något annat.

Tyvärr fick Kristdemokraternas förslag inget gehör från de övriga partierna. Det är tråkigt. Vi tror nämligen att de flesta föräldrar gärna lägger en extra peng för att ge barn bättre förutsättningar att trivas och utvecklas. Långt fler föräldrar är oroliga över barngruppernas storlek än över förskoleavgifterna.

Förutom den politiska viljan krävs prioriteringar och handlingskraft. Socialdemokraterna och Vänsterpartiets politiska vilja stannade vid ett uttalat mål för nära ett decennium sedan. Barngrupperna verkar vara lågt prioriterade. Ett mål om mindre barngrupper får inte systematiskt brytas. Tyvärr är det barnen som nu får stå med konsekvenserna.

Vi kristdemokrater har valt barns och ungas uppväxtvillkor som främsta fokusområde. Därför är det högsta prioritet för oss att barn ska få leva i en varm och trygg miljö. Vi välkomnar därför att regeringspartierna nu är överens om att satsa 650 miljoner kronor extra på förskolan de kommande åren. Kristdemokraternas förslag skulle däremot innebära att betydligt mer resurser – än de 125 miljoner kronor som avsätts i satsningen – skulle gå till att minska barngruppernas storlek.

Thomas Nordvall, För- och grundskolenämnden (KD)

Eva Bränström Arnesson, För- och grundskolenämnden (KD)

Veronica Kerr, Gruppledare (KD)