Minska utanförskapet bland barnen!

Insändare i VK
Även barn till föräldrar som befinner sig i tillfälligt ekonomiskt trångmål ska ha chansen att utveckla sina intressen och talanger. Därför avsätter regeringen 122 miljoner kronor de två kommande åren till en fritidspeng.

Fritidspengen riktar sig till barn i årskurs 4-9 som lever i hushåll som har haft försörjningsstöd i minst sex månader. Summan ska uppgå till högst 3 000 kronor per barn och år och ska täcka faktiska utgifter för deltagande i regelbundna fritidsaktiviteter.
En rapport från Statistiska Centralbyrån visar att det är nödvändigt att agera. Av den framgår det att barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar i organiserade fritidsaktiviter i mindre utsträckning än andra barn.

För ekonomiskt utsatta familjer är det helt enkelt svårare att ha råd att betala för barnens fritidsaktiviteter. En del flickor och pojkar saknar därför möjlighet att följa med sina kompisar till exempelvis innebandyträning eller simläger.

Situationen skapar ett utanförskap bland barn. En fritidspeng är därför viktig för att fler barn ska känna gemenskap och delaktighet. Den är också viktig för pojkars och flickors fysiska välmående.

Från vänsterhåll kom en hel del kritik när förslaget presenterades. Där talades det om förnedrande allmosor och om ett återinförande av Fattigsverige.

Men det är beklagligt att en del på vänsterkanten beskriver det som fult att tillfälligt behöva stöd och som förnedrande att ta emot hjälp. Det är inget som speglar en människas värde eller förmåga att bidra till samhällsutvecklingen. Fritidspengen ska endast ses som en tillfällig lösning på ett tillfälligt problem.

Alla barn måste få möjlighet till en intressant och utvecklande fritid. En fritidspeng bidrar till att skapa större gemenskap och delaktighet. Det kan vara skillnaden för hur ett barn med svårigheter i barndomen klarar sig i skolan och i livet.

Veronica Kerr
Gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå