Presentation av vårpropositionen!

konffffff
Presskonferens
Cancersatsning och fler specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Det var några av de punkter som Veronica Kerr lyfte när hon tillsammans med andra Alliansföreträdare presenterade innehållet i regeringens ekonomiska proposition på Kafe Station.