Pressmeddelande om dispenser från miljözonens regelverk

Pressmeddelande
Snedvrider kommunen konkurrensen genom att bevilja dispenser från miljözonens regelverk? Den frågan ställer gruppledaren Veronica Kerr (KD) och kommunfullmäktigeledamoten Anders Sellström (KD) i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Den 1 april inrättades en miljözon i centrala Umeå. Men en del lokala bussbolag och åkerier klarade inte av de nya kraven i tid. Därför har kommunen beviljat dispensansökningar.

– Några företag har endast delvis eller inte alls genomfört investeringar i ny maskinpark. Därför kan de erbjuda bättre priser. Det innebär att företag som följde tidsplanen riskerar att förlora kunder till konkurrenter som inte har vidtagit åtgärder i tid, säger Veronica Kerr.

– Det spelar ingen roll hur lång tid dispenserna sträcker sig. Det är stor risk att kunder går över till företag som under en period har relativa fördelar att köra billigare. På det här sättet snedvrider kommunen konkurrensen, säger Anders Sellström.

För mer information:
Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
tel. 070-259 55 95

Anders Sellström, kommunfullmäktigeledamot i Umeå kommun
tel. 070-540 12 12

Erik Palmgren, politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
tel. 070-347 54 88