Pressmeddelande om elevhälsogaranti

Pressmeddelande
I en motion föreslår Kristdemokraterna att Umeå kommun ska införa en elevhälsogaranti.
– Syftet är att barn och unga med ohälsoproblem ska få hjälp i ett tidigt skede, säger Veronica Kerr (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå.

– Den psykiska ohälsan bland ungdomar har förvärrats under de senaste åren. Det här är en utveckling som vi måste vända. Därför vill vi införa en elevhälsogaranti i Umeå kommun som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet, säger Veronica Kerr.

– Tyvärr är det alltför vanligt att skolor endast erbjuder ett minimum av elevvårdande insatser. På en del skolor finns det en skolsköterska på plats endast under några få timmar per vecka. Det är oacceptabelt, säger Veronica Kerr.

– Det här handlar om barn och ungas arbetsplats. Där måste det finnas ett starkt stöd för de som behöver hjälp med ohälsoproblem, säger Veronica Kerr.

För mer information:
Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-259 55 95

Erik Palmgren, politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-347 54 88