Pressmeddelande om kostnaderna för Kulturväven

Pressmeddelande
I Umeå cirkulerar olika information och olika rykten om kostnaderna för Kulturväven. I en enkel fråga begär därför kommunfullmäktigeledamoten Anders Sellström (KD) ett klargörande från kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) om de faktiska utgifterna.

Kulturhuset är ett ämne som debatteras livligt och som rör upp känslor bland Umeåborna. Det visar sig inte minst inom Socialdemokraterna. I en artikel i Västerbottens-Kuriren (6/11) gick kulturnämndens ordförande Tomas Wennström (S) till hårt angrepp mot kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Tomas Wennström ifrågasatte om de pengar som Kulturnämnden har fått för att hyra yta på Kulturväven räcker.

För mer information:
Anders Sellström (KD), ledamot i kommunfullmäktige och i riksdagen
tel. 070-540 12 12

Erik Palmgren, politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-347 54 88