Pressmeddelande om mer idrott i skolan

Pressmeddelande
Kommunen ska utreda möjligheten till mer idrott i skolan. Det föreslår Kristdemokraterna i Umeå i en motion till kommunfullmäktige.

– Vi kan inte blunda för de positiva effekterna som fysisk träning ger. Forskning visar att barn som har idrott varje skoldag har bättre hälsa och betyg än de elever som endast har idrott två gånger i veckan, säger Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå.

– Det är viktigt att skolan får ett större ansvar för att bygga upp goda levnadsvanor. En del barn och ungdomar saknar dessvärre tillräckligt stöd från hemifrån, säger Veronica Kerr.

– Många pojkar och flickor rör sig för lite och har dåliga kostvanor. Undersökningar visar dessutom att fetman bland barn och ungdomar har ökat. Det måste vi göra något åt, säger Veronica Kerr.

– I det långa loppet kommer mer idrott i skolan att leda till att vi även får friskare vuxna. De som motionerar som barn tenderar att göra det även senare i livet, säger Veronica Kerr.

För mer information:
Veronica Kerr (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
tel. 070-259 55 95

Erik Palmgren, politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-347 54 88