Pressmeddelande om socialrådgivning på nätet

Pressmeddelande
Kommunen ska erbjuda socialrådgivning på nätet via sin hemsida. Dit ska invånare kunna vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Det föreslår Allians för Umeå i en motion till kommunfullmäktige.

Många människor tycker att det känns skrämmande att besöka eller ringa socialtjänsten. Allianspartiernas förslag syftar till att skapa en avdramatisering som gör att fler vågar söka rådgivning. Det förbättrar möjligheten att påbörja arbetet med sociala problem i ett tidigare skede.

Tanken är inte att funktionen ska ersätta befintliga arbetsmetoder. I stället ska den fungera som ett komplement som gör socialrådgivning mer tillgänglig för invånarna.

Malmö stad vill påbörja ett samarbete med andra kommuner kring sin socialrådgivning på nätet. E-tjänsten heter ”Soctanter på nätet” och dit kan i dag alla Malmöbor vända sig för att ställa frågor och delta i diskussioner som handlar om missbruk, mobbning, hemtjänst och andra ämnen som berör socialtjänstens arbete.

Allianspartierna anser att Umeå borde ta möjligheten att erbjuda den e-tjänsten via den egna hemsidan. Då skulle kommunen få ta del av den organisation och all den kunskap som har växt fram kring socialrådgivningsfunktionen.

För mer information:
Veronica Kerr
Gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-259 55 95

Erik Palmgren
Politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-347 54 88