Pressmeddelande om Umeås bygglovshantering

Pressmeddelande
Företagarna ger bygglovshanteringen i Umeå kommun ett bottenbetyg även i år. I en interpellation till byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) vill Kristdemokraternas gruppledare Veronica Kerr (KD) ha svar på vad som görs åt missnöjet.

I SKL:s ”Öppna Jämförelser Företagsklimat 2013” har företagen utvärderat kommunernas bygglovshantering. I rankningen hamnar Umeå endast på plats 126 av 139 med ett NKI (Nöjd-Kund-Index) på 50.

– Undersökningen visar att Umeå kommun får tummen ned. Vi ligger en bra bit efter de bästa kommunerna som har ett NKI på över 80, säger Veronica Kerr.

– Redan för två år sedan interpellerade Kristdemokraterna om företagarnas missnöje med kommunens bygglovshantering. Då rankades Umeå på plats 118 av 133 med ett NKI på 52. Dessvärre har läget inte förbättrats sedan dess, säger Veronica Kerr.

– I svaret från 2011 skrev Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) att flera åtgärder redan vidtogs för att förbättra situationen. Men i dag kan vi konstatera att Umeå kommun har tappat åtta placeringar i rankningen och NKI-resultatet har minskat med två enheter sedan dess, säger Veronica Kerr.

För mer information:
Veronica Kerr (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
tel. 070-259 55 95

Erik Palmgren, politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-347 54 88