S och V skapar oro i Umeå

Insändare i VK
Den 17 december sammanträdde personalutskottet i Umeå kommun och ett av ärendena var konvertering av visstidsanställningar.

Förslaget till beslut i handlingarna var att bordlägga ärendet i avvaktan på SKL:s centrala förhandlingar och det var också till detta förslag vi från Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade bifall alternativt återremiss. Detta i synnerhet som tjänstemännen var mycket tydliga med att något annat beslut skulle komplicera arbetet samt även innebära ekonomiska konsekvenser. Det var kring detta vi voterade och inte själva sakfrågan om att konvertera visstidsanställningar. Det har dock visat sig att majoriteten och Kommunal har en annan bild av verkligheten.

Varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna var intresserade av att lyssna till dessa argument och med ett förivrat klubbslag utan tanke på konsekvenser, varken för enskilda eller för Umeå kommun, beslutade de att föregå SKL:s centrala förhandlingar och erbjuda alla vikarier som har två års sammanlagd anställningstid i kommunen en tillsvidareanställning.

Att lyssna på tjänstemännen och avvakta beslut precis som alla övriga av landets kommuner just nu gör var ingenting ordförande Christer Lindvall (s) var intresserad av att göra.

Att avvakta beslutet hade gett kommunen mer tid att utreda de ekonomiska konsekvenser förslaget innebär. Det hade enligt oss också varit solidariskt mot övriga kommuner och framförallt mer moraliskt mot nämnderna i kommunen eftersom det nu tagna beslutet med all sannolikhet kommer att medföra kostnader för redan lagd budget för 2014. Ett oenigt personalutskott som saknar eget ekonomiskt ansvar har nu tagit ett beslut som kan få stora konsekvenser både ekonomiskt och personalmässigt.

Det är högst anmärkningsvärt att S och V beslutar att gå vidare i frågan trots den oro personalenhetens tjänstemän uttalade på mötet. Det är ytterst tveksamt att Christer Lindvalls agerande som ordförande är försvarbart när personalutskottet ska företräda arbetsgivaren Umeå kommun.

Veronica Kerr (KD)
ledamot i Umeå kommuns personalutskott

Tina Lindsten (M)
ledamot i Umeå kommuns personalutskott