Red ut oklarheter om värdighetsgarantierna!

Insändare i VK
I februari beslutade Socialnämnden att äntligen anta lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Umeå kommun. De har arbetats med och bearbetats under lång tid och synpunkter har kommit från politiken, personal, brukare och anhörigorganisationer för att det viktigaste skulle komma med. Syftet är att förtydliga för brukare och anhöriga vad exakt de kan förvänta sig av Umeå kommuns äldreomsorg. Läs mer