Pressmeddelande om dispenser från miljözonens regelverk

Pressmeddelande
Snedvrider kommunen konkurrensen genom att bevilja dispenser från miljözonens regelverk? Den frågan ställer gruppledaren Veronica Kerr (KD) och kommunfullmäktigeledamoten Anders Sellström (KD) i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Läs mer

Motsägelsefullt beteende av tekniska nämndens ordförande

Enkel fråga
Till tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobson (V)
I Västerbottens-Kuriren (23/1) kunde vi läsa att Justitieombudsmannen riktar kritik mot tekniska nämnden och dess ordförande Lasse Jacobson (V). Bakgrunden är att en privatperson i slutet av november förra året begärde att få ut Lasse Jacobsons utgående e-post under den senaste månaden. Läs mer

Regeringen minskade Umeå kommuns kostnader

Interpellation
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden beslutade regeringen att halvera arbetsgivaravgiften för de som är under 26 år. Åtgärden genomfördes i två steg – åren 2007 och 2009. Beslutet innebar att det blev billigare att nyanställa ungdomar i förhållande till att nyanställa äldre. Därmed sänktes tröskeln för arbetsgivare att våga satsa på unga förmågor. Läs mer

Alliansen har satsat mer på välfärden än tidigare regering

PageFiles-1351-10825[1]Riksdagsanförande av Anders Sellström
Alliansen kan visa på ökade satsningar på välfärden med över 11 procent eller 67 miljarder i fasta priser. Utanförskapet i Sverige är på den lägsta nivån sedan 1990. Den absoluta fattigdomen i vårt land har stadigt minskat och är lägst bland jämförbara länder. Detta medan oppositionen inte har något realtistiskt regeringsalternativ. Det sa Anders Sellström i riksdagens budgetdebatt i förra veckan. Läs mer