Alliansen har satsat mer på välfärden än tidigare regering

PageFiles-1351-10825[1]Riksdagsanförande av Anders Sellström
Alliansen kan visa på ökade satsningar på välfärden med över 11 procent eller 67 miljarder i fasta priser. Utanförskapet i Sverige är på den lägsta nivån sedan 1990. Den absoluta fattigdomen i vårt land har stadigt minskat och är lägst bland jämförbara länder. Detta medan oppositionen inte har något realtistiskt regeringsalternativ. Det sa Anders Sellström i riksdagens budgetdebatt i förra veckan. Läs mer