Gör föräldraförsäkringen mer flexibel

Insändare i Folkbladet
Alltför ofta vill politiker in och styra i familjers liv och något så privat som hur vi fördelar tid och ansvar i hemmet. Detta trots att 84 procent av föräldrarna inte vill ha en tvångsdelning av föräldraförsäkringen (Novus 2012). Men det ignorerar kvoteringsälskande politiker där nu även Folkpartiet ingår när de bestämt sig för att roffa åt sig familjernas flexibilitet och tvinga på dem ytterligare kvotering. Läs mer