Överskred Personalutskottet sina befogenheter?

Enkel fråga
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
I mitten av januari månad lämnade jag in en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Personalutskottet i december 2013 hade behandlat ett ärende om konvertering av visstidsanställningar. Förslaget riktade sig till personer som har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Läs mer

Första kommunfullmäktige

VK
Kommunfullmäktige
I dag är det årets första kommunfullmäktige. Då kommer två interpellationer och en enkel fråga av Kristdemokraterna att behandlas.

Läs Veronica Kerrs interpellation om huruvida personalutskottet fattade ett ogiltigt beslut.

Läs Anders Sellströms interpellation om hur regeringen har sänkt kommunens kostnader.

Läs Anders Sellströms enkla fråga om Justitieombudsmannens kritik mot Lasse Jacobson.

Motsägelsefullt beteende av tekniska nämndens ordförande

Enkel fråga
Till tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobson (V)
I Västerbottens-Kuriren (23/1) kunde vi läsa att Justitieombudsmannen riktar kritik mot tekniska nämnden och dess ordförande Lasse Jacobson (V). Bakgrunden är att en privatperson i slutet av november förra året begärde att få ut Lasse Jacobsons utgående e-post under den senaste månaden. Läs mer

Vad blir kostnaderna för Kulturväven?

Enkel fråga
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Kulturväven är ett ämne som debatteras livligt och som rör upp känslor bland Umeåborna. Även inom Socialdemokraterna går meningarna isär. I en artikel i Västerbottens-Kuriren (6/11) gick Kulturnämndens ordförande Tomas Wennström (S) till hårt angrepp mot Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Tomas Wennström ifrågasatte om de pengar som Kulturnämnden har fått för att hyra yta på Kulturväven räcker. Läs mer