Inför alkoholfri klass inom högstadieskolan!

Motion till kommunfullmäktige
Västerbotten har en tradition av att ligga i framkant då det gäller att satsa på folkhälsoprojekt. Exempel på detta är Norsjö-satsningen, som gav eko runt om i Sverige med nyckelhålsmärkningen. Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) visar resultat efter 25 år. Till exempel har dödsfallen i hjärtsjukdom halverats under denna tid. Läs mer