Bottenbetyg för Umeås bygglovshantering – igen

Interpellation
Till Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S)
I SKL:s ”Öppna Jämförelser Företagsklimat 2013” får företagen säga sitt om kommunernas bygglovshantering. För Umeås del är det ingen rolig läsning. I rankningen hamnar Umeå på plats 126 av 139 med ett NKI (Nöjd-Kund-Index) på 50. Det är en bra bit från de bästa kommunerna som har ett NKI på över 80. Kommuner med bottenbetyg får kritik för bland annat brister i effektivitet och bemötande. Läs mer

Hur ska succén med LOV vidareutvecklas?

Interpellation
Till Socialnämndens ordförande Eva Andersson (S)
I slutet av maj månad beslutade Socialnämnden att tillsätta en utredning för att undersöka konsekvenserna av införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. För en tid sedan redovisades slutsatserna för Socialnämnden och de visar tydligt att valfrihetssystemet har inneburit en succé. Läs mer