Första kommunfullmäktige

VK
Kommunfullmäktige
I dag är det årets första kommunfullmäktige. Då kommer två interpellationer och en enkel fråga av Kristdemokraterna att behandlas.

Läs Veronica Kerrs interpellation om huruvida personalutskottet fattade ett ogiltigt beslut.

Läs Anders Sellströms interpellation om hur regeringen har sänkt kommunens kostnader.

Läs Anders Sellströms enkla fråga om Justitieombudsmannens kritik mot Lasse Jacobson.

Inför socialrådgivning på nätet

Alliansmotion till kommunfullmäktige
Allians för Umeå vill att kommunen ska erbjuda socialrådgivning på nätet via sin hemsida. Dit ska invånare kunna vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Syftet är att göra socialrådgivning mer tillgänglig och avdramatiserad. Läs mer