Vad blir kostnaderna för Kulturväven?

Enkel fråga
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Kulturväven är ett ämne som debatteras livligt och som rör upp känslor bland Umeåborna. Även inom Socialdemokraterna går meningarna isär. I en artikel i Västerbottens-Kuriren (6/11) gick Kulturnämndens ordförande Tomas Wennström (S) till hårt angrepp mot Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Tomas Wennström ifrågasatte om de pengar som Kulturnämnden har fått för att hyra yta på Kulturväven räcker. Läs mer