Hur ska succén med LOV vidareutvecklas?

Interpellation
Till Socialnämndens ordförande Eva Andersson (S)
I slutet av maj månad beslutade Socialnämnden att tillsätta en utredning för att undersöka konsekvenserna av införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. För en tid sedan redovisades slutsatserna för Socialnämnden och de visar tydligt att valfrihetssystemet har inneburit en succé. Läs mer