Regeringen minskade Umeå kommuns kostnader

Interpellation
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden beslutade regeringen att halvera arbetsgivaravgiften för de som är under 26 år. Åtgärden genomfördes i två steg – åren 2007 och 2009. Beslutet innebar att det blev billigare att nyanställa ungdomar i förhållande till att nyanställa äldre. Därmed sänktes tröskeln för arbetsgivare att våga satsa på unga förmågor. Läs mer

Inför alkoholfri klass inom högstadieskolan!

Motion till kommunfullmäktige
Västerbotten har en tradition av att ligga i framkant då det gäller att satsa på folkhälsoprojekt. Exempel på detta är Norsjö-satsningen, som gav eko runt om i Sverige med nyckelhålsmärkningen. Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) visar resultat efter 25 år. Till exempel har dödsfallen i hjärtsjukdom halverats under denna tid. Läs mer