Vad görs åt smittspridningen på förskolorna?

Enkel fråga
Till För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S
Vi är nu inne i februari månad eller ”vabbruari” – den tid då flest dagar för vård av sjukt barn rapporteras in. 2013 blev ett rekordår då Sveriges föräldrar tog ut fyra vabbdagar per barn. Det är en ökning med en halv dag per barn jämfört med 2012.

Det är normalt att barn får infektioner och det tränar upp deras immunförsvar. Men undersökningar visar att förskolebarn är 20-30 procent mer sjuka än hemmabarn.

Projektet Hyfs i Västra Götalandsregionen visar att det går att minska onödig smittspridning. Där besöker hygiensjuksköterskor förskolorna och ger förslag på hygienrutinerna kan förbättras. Satsningen resulterade i att frånvaron på grund av magsjuka minskade med sex procent mellan 2008 och 2009.

• Vilka åtgärder vidtar Umeå kommun för att minska smittspridningen på våra förskolor?

Veronica Kerr 
Kristdemokraterna