Motsägelsefullt beteende av tekniska nämndens ordförande

Enkel fråga
Till tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobson (V)
I Västerbottens-Kuriren (23/1) kunde vi läsa att Justitieombudsmannen riktar kritik mot tekniska nämnden och dess ordförande Lasse Jacobson (V). Bakgrunden är att en privatperson i slutet av november förra året begärde att få ut Lasse Jacobsons utgående e-post under den senaste månaden.

Tryckfrihetsförordningen ställer krav på att allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det att handlingarna ska lämnas ut samma dag eller senast dagen efter.

Men trots flera påminnelser hade privatpersonen inte fått ut de begärda handlingarna så sent som den 9 januari i år. Tekniska nämnden får därför kritik för den långsamma hanteringen av ärendet.

• Hur kommer det sig att du, som brukar förespråka öppenhet och transparens, inte själv lever upp till dessa värdegrunder?

Anders Sellström 
Kristdemokraterna