SL:s Skipstop ger sämre tvärförbindelser

Just nu är det tid för landstingets planering för bra spårtrafik i Stockholms län. I går svarade vi enhälligt från kommunstyrelsen i Upplands-Bro. Vårt svar poängterar det vi anser viktigast: tätare pendeltrafik till Bro och Bålsta samt förbättrade tvärförbindelser.

Att få kvartstrafik till Bro är viktigt för den planerade nybebyggelsen och för alla verksamhetsetableringar som görs. Dagens halvtimmestrafik är närmast att härleda till stenåldern jämfört med de moderna resbehov som finns idag och som krävs för att locka bilister till kollektivtrafiken.

Att få bättre tvärförbindelser är helt avgörande för att hålla samman Mälardalsregionen och Stockholms län som en gemensam boende och arbetsplatsregion. Det får man inte pruta på!

Det förslag som SL skickat ut och föreslår Skipstop som ett av två alternativ må spara pengar. Men försämrar tvärförbindelserna. Tänk Dig att åka från Bro, Bålsta eller Kungsängen och i hög fart passera både Kallhäll och Spånga om målpunkten är Arlanda, Danderyds sjukhus eller Kista arbetsplatsområde. Eller tänk Dig att stå på perrongen i Kallhäll och se tåget passera för att vinna resandeminuter. Svårförklarat!

Vårt remissvar förklarar de fördelar och nackdelar vi ser med de båda alternativen utan att förorda något. Vi vill helt enkelt ha bra kollektivtrafik för pengarna.