Vi är på gång!

Kristdemokraterna i Upplands-Bro leds av denna trio. Vi ingår i den politiska majoriteten som bildats efter valet som består av MP, S, C och KD.

KD Upplands Bro 1509

Janne Stefanson är gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i moderbolaget. Ledamot i KSL, Kommunförbundet Stockholms län och ledamot LAG:s styrelse, LEADER-projektet.

Jan-Erik Björk är vice ordförande i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och AB Upplands-Brohus samt ledamot i Hållbarhetsutskottet och Arbetsmarknadsutskottet.

Tina Teljstedt är ordförande i socialnämnden och ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.