Upplands-Bro på sjätte plats

Upplands-Bro kommun rankas på sjätte plats i landet i HSB:s bostadsindex 2015, av länets 26 kommuner är det bara Solna som rankas högre, på femte plats. Årets resultat är 44 platser högre än föregående år.

I Upplands-Bro märks ett stadigt ökande intresse från exploatörer att bygga i kommunen. Kommunen arbetar med många plan- och exploateringsprojekt och det kommunala bostadsbolaget, Upplands-Brohus AB, bygger nya hyresrätter. Kommunen tror att det här är en del av förklaringen till årets resultat i HSB:s bostadsindex, Upplands-Bro har ökat 44 placeringar på ett år, från plats 50 till sjätte plats 2015. Det är enbart Solna som rankas högre i länet.

Vi i den styrande koalitionen har ett tydligt fokus på byggfrågorna. Vi vill att fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi jobbar strategiskt och aktivt för att få fart på de byggplaner som ligger och ta fram nya. Det som byggs ska vara i varierade upplåtelseformer men vi värnar hyresrätten, minst 30 av den totala andelen nybyggnationer ska vara hyresrätter. Lägen med närhet till service, pendeltåg eller busstrafik prioriteras.

Bostadsindex omfattar 85 kommuner med fler än 20 000 invånare och underskott på bostäder, Upplands-Bro kommun får 10 poäng av 16 möjliga.