Förbättring med 117 placeringar

I Lärarförbundets årliga skolrankning ”Bästa skolkommun” placerar sig Upplands-Bro på plats 167 av 290, vilket är en förbättring med 117 placeringar från föregående år.

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 14 olika kriterier, till exempel resurser till undervisning, andel barn i förskola, betyg och lärartäthet.I årets undersökning klättrade Upplands-Bro i 9 av 14 kategorier och i flera av dem var ökningen stor, bland annat resultatet i årskurs 9 där Upplands-Bro klättrade 91 placeringar. Till de kategorier där kommunen backade hör bland annat grundläggande högskolebehörighet för kommuninvånare födda 1994 och andelen friska lärare.– Jag är väldigt glad över att vi tar steg i rätt riktning, även om jag tror att vi kan bli ännu bättre i framtiden. Framförallt märks det förbättrade resultatet i årskurs 9 i den här rankningen. Vi hade ett betydligt bättre resultat i årskurs 9 för 2014 jämfört med 2013. Det är roligt att vi också håller bra nivå när det gäller lärarnas löner och att vi avancerat på punkten som rör kommunen som avtalspart, säger Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.