250 flyktingar tas emot av Upplands-Bro

Migrationsverket öppnar ett asylboende på Björknäs stugby & camping i Upplands-Bro. Avtalet gäller från och med den 23 oktober 2015 och ger 250 platser.

Antalet asylsökande i Sverige ligger på historiskt höga nivåer, de senaste sju dagarna har 9 596 personer som sökt asyl. Behovet av fler boendeplatser är stort och Migrationsverket arbetar aktivt och snabbt med att öppna nya boenden runt om i landet.

– Det är en extrem situation för världen, Europa, Sverige och våra kommuner befinner sig i. Människor tvingas fly krig och förtryck. Självklart ska Upplands-Bro göra vad vi kan för att bidra till ett gott mottagande. Det är glädjande att höra att en del av kommunens inventering av bland annat långsiktiga boenden och kontakter ger konkreta resultat som kommer till nytta i det läge som råder.

– Det Migrationsverket i första hand vill erbjuda sina asylsökande är boenden med självhushåll.  Därför är det glädjande att vi på Migrationsverket kan erbjuda våra sökande ytterligare boendeplatser med självhushåll i den ansträngda situation Sverige befinner sig i idag. Vårt uppdrag är att hjälpa alla asylsökande med boende om de själva inte har möjlighet att ordna fram ett, säger Hayan Ismail enhetschef på mottagningsenheten i Stockholm.

Migrationsverket och kommunen kommer gemensamt att snarast bjuda in till ett allmänt informationsmöte.