Du gamla Du fria…

Sveriges Nationaldag firades i hela landet så och i Upplands-Bro kommun.

På tre platser. Håtuna, BroIMG_0100 och Kungsängen.

I år var jag som Kristdemokraternas gruppledare inbjuden som ”flagghalare” till hembygdsgården i Kungsängen. Det gick bra! Under cermoniella former och trumpetfanfar halades flaggan varken för fort eller för sakta för att slutligen inte nudda marken.

Det är betydelsefullt att ha dessa högtidliga stunder även om långtifrån alla är på plats.

Att vi som bor hIMG_0102är har en samhörighet och tillhörighet är viktigt. På många håll i landet är ”bykänslan” väldigt stark. I Stockholmsnära kommuner måste denna känsla och samhörighet ständigt erövras.

I ett större perspektiv handlar det om att med egen stärkt identitet kunna välkomna andra till denna gemenskap.