Så skapar vi ett demensvänligt samhälle

Så skapar vi ett demensvänligt samhälle

Demens är en av våra växande folksjukdomar. Varje år får 25 000 svenskar diagnosen demens, vilket motsvarar en medelstor kommun. Ofta förs diskussioner om hur vårdkedjan ska fungera bättre för att ta hand om de demenssjuka, men mer sällan diskuteras frågan ur ett större perspektiv: hur vi får hela samhällen att bli mer demensvänliga? Välkommen till Upplands-Bro kommuns seminarium i Almedalen där den brännande frågan diskuteras.

I ett demensvänligt samhälle är det lätt att vara medborgare med en demenssjukdom och sjukdomen inte är stigmatiserad. 2016 fattade regeringen beslut om att stärka kvaliteten i demensvården, med målet att anpassa samhället bättre till människor med demens.

För en god demensvård är det viktigt att stötta den enskilde och dennes anhöriga tidigt i sjukdomen, för att höja livskvaliteten, skjuta fram stödbehovet och göra det möjligt att bo kvar hemma längre.

På seminariet diskuteras vilka utmaningar de demenssjuka möter i dagens samhälle, hur vi skapar ett demensvänligt samhälle lokalt och nationellt, hur både patienter och anhöriga kan stöttas tidigt samt hur goda exempel kan spridas över landet. Under seminariet delar Upplands-Bro med sig av sina erfarenheter och arbetssätt.

När: onsdag 6 juli kl. 08.45-09.45

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

Medverkande:

·         Kristina Nilsson (S), Socialutskottet

·         Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden

·         Helena Åman, Avdelningschef, Upplands-Bro kommun

·         Tina Teljstedt (KD), ordförande Socialnämnden, Upplands-Bro kommun

·         Mirjam Brocknäs, Gerontolog/äldrepedagog, Upplands-Bro kommun

·         Edrissa Dem, Silviasyster, Upplands-Bro kommun

Vi bjuder på frukostmacka och dricka. Varmt välkommen!