Trygghet-verklig eller upplevd

Man brukar skilja på upplevd trygghet och verklig trygghet. Enligt Polisen är vår kommun inte avvikande i det avseendet.

Händelser som rånet vid galoppen eller branden vid skolan i Brunna är avvikande händelser som mer kan hända var som helst och när som helst men bidrar till att ge känslan av otrygghet. Dessa händelser är också svåra att freda sig mot i förväg med kommunala eller polisiära insatser. Till en del går det möjligen vid branden men mycket pekar på en gärning som blir en olycka med katastrofala följder. Utredningen kommer att klarlägga förloppet.

Även om Polisen har uppenbara bemanningsproblem så finns en starkt uttalad vilja att göra överenskommelse med kommunen där de och vi samarbetar mer konkret för att stärka tryggheten. Redan under hösten kommer därför ett samverkansavtal och senare ett medborgarlöfte att undertecknas med tydlighet i vad som ska prioriteras för att nå målet.

Vår övertygelse är Polisen inte ensamma kan skapa trygghet. I samverkan är det möjligt.