Välkomna!

Den 1 mars trädde en ny lag, Bosättningslagen, i kraft. För Upplands-Bro kommun innebar det att 73 nyanlända som fått uppehållstillstånd under 2016 anvisas plats kommunen. 2017 kommer 102 att anvisas plats här.

Enligt Bosättningslagen är kommunen skyldiga att ordna fram bostäder som de kan hyra. De som kommer  är människor som sökt asyl, varit i Sverige mellan ett och två år och som nu fått uppehållstillstånd. Det innebär att de har samma rättigheter och skyldigheter som övriga invånare i kommunen.  Vi är skyldiga att hitta bostäder som de kan hyra och vi jobbar på alla sätt för att lösa det här.

De som flyttar till kommunen enligt den nya bosättningslagen har fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till Upplands-Bro. Under två års tid får de etableringsersättning och ska följa ett integreringsprogram för att få det, bland annat ska de gå SFI (Vuxenutbildningen) och en samhällsorienterande kurs som sker i samarbete med övriga kommuner i länet samt Håbo kommun. Etableringsbidraget de får ska täcka hyra och andra omkostnader.

Kommunens integrationsstödjare träffar varje individ som flyttar till kommunen och stöttar dem på olika sätt, bland annat förklarar de hur det fungerar i Sverige och vad det innebär att bo i kommunen. Integrationsstödjarna håller även i olika grupper för att hjälpa till med etableringen i samhället. Det finns även ett flertal ideella insatser som jobbar med språkcaféer och liknande för att hjälpa nya invånarna att lära sig svenska.Kommunens utbildningskontor är löpande med i samtliga diskussioner som rör befolkningsförändringar och det planeras löpande för placering av barn i förskolor och skolor.

Kommunen måste ordna en bostad som den anvisade personen kan hyra. Den nya lagen reglerar inte vilken typ av bostad kommunen måste ordna fram och för att lösa situationen krävs bostäder som går snabbt att bygga. Modulbostäder är en tillfällig lösning och krävs för att klara Bosättningslagens krav i det korta perspektivet. Vi arbetar brett med att finna olika boendealternativ och det arbetet fortsätter.

Vi Kristdemokrater i Upplands-Bro har tagit ansvar under den här mandatperioden tillsammans med C, S och MP. Det är ett ansvar som nu prövas av en fråga som ingen idag aktiv politiker har varit med om tidigare. Flyende från kriget i Syrien har ingenstans att ta vägen om vi stänger våra gränser. det gäller såväl landsgränser som kommungränser och bostadsområden.

När valt ut placeringar av olika flyktingmottagningar så har vi valt med omsorg utifrån rådande möjligheter. Processer har pågått både längre och kortare perioder i främst de partier som har tagit på sig ansvaret att leda det kommunala arbetet inom alla områden. Visst är det lätt att leda när målet är bästa företagsklimat eller bästa skolkommun och betydligt svårare med bostäder och lokaler för flyktingar.

Fram till idag kan vi konstatera att den stora utmaningen 2015 möttes av stort hjärta från närboende vid Björknäs när tvåhundra flyktingar var uppdraget. Även frivilliginsatser och allmänhetens insamling av förnödenheter har varit berömvärd.

Ensamkommande flyktingbarn placerades sedan på Korsängen i Kungsängen och sedan lång tid tillbaka också i Brunna. Farhågor om konflikter har uteblivit och mottagandet har också där varit gott.

Nu är det nästa stora utmaning att finna boende för flyktingar som beviljats asyl och ska integreras på samma sätt som du eller jag när vi kom till kommunen från norrland eller Finland. Vara välkommen!

Vårt beslut i kommunstyrelsen är att lösa arbetsuppgiften på bästa sätt. Om detta vara alla partier med en humanistisk människosyn helt eniga.