Stigens LSS boende invigdes

Stigens servicebostad på Finnstastigen Bro invigdes på fredagen den 11 november. Stigen är en bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Stigens serviceboende kommer inledningsvis erbjuda fyra lägenheter, men kommer efter hand att utökas med ytterligare några lägenheter. Att bo i en servicebostad innebär att hyresgästen har behov av personalstöd i olika omfattning. Stigens servicebostad kommer att ha en baslägenhet på Finnstastigen 78 och sedan kommer lägenheterna (två rum och kök) finnas i närområdet. Det kommer finnas personal dygnet runt.

I kommunen finns ett behov av nya service- och gruppbostäder. Förberedelserna för det nya boendet har gått snabbt, då arbetet startade i somras och nu har det invigts. Samtidigt pågår förberedelser med bygget av ett nytt gruppboende i Råbyskogen med plats för sex personer.stigen-klipp

När det sedan var dags för invigningsklippet höll Eva Folke och Socialnämndens vice ordförande Kerstin Ahlin (S) det blågula bandet, medan nämndens ordförande Tina Teljstedt (KD) i sitt invigningstal började med att gratulera både personal och boende.

– Det är med stolthet som jag inviger Stigens boende. Behovet av boende är stort och jag är glad att få öppna Stigen, säger Tina Teljstedt och klipper av det blågula bandet.