Vi satsar på framtiden!

Visst är det en typisk politikerformulering i rubriken. Vem som helst kan säga så om vad som helst. Men nån gång kan det vara värt att granska till exempel nu.

Aldrig förr har så mycket skattemedel kunnat tillföras verksamheterna som i år. Det beror förstås på huvudsakligen två saker. Vi har ordning och reda på finanserna och vi är en av landets mest expansiva kommuner. Under de senaste tolv månaderna har vi ökat befolkningen med tusen nya invånare och det ökar både skatteintäkter och kommunala åtaganden. De senare kallas volymökningar i verksamheterna.

Satsningar görs på Äldre, Unga, Trygghet, Integration och Företagande. Du kan läsa vår budget i sin helhet om du klickar på länken nedan eller gå in på kommunens hemsida www.upplands-bro.se där vi lägger ut pressmeddelanden och nytt för i år, en kort film på någon minut om satsningarna.

arende-8-budget-2017