Det ska vara lätt att göra rätt!

– Dlars-thunberg-580e allra flesta vill vara med och bidra till en hållbar miljö. Men både människor, civilsamhälle, företag och kommuner möter också hinder för att ta nödvändiga steg i rätt riktning. Därför är jag glad att Kristdemokraterna med förvaltarskapet som grund nu fortsätter att utveckla miljöpolitiken där ett viktigt område är att undanröja hinder som motverkar en hållbar utveckling.

Det säger Lars Thunberg som lett arbetet med att ta fram Kristdemokraternas nya miljörapport.