Handlingsplan mot extremism

Under 2016 har kommunen utvecklat en handlingsplan mot extremism som ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism i Upplands-Bro. Ett konsultationsforum för att hantera akuta frågor och stöd vid signaler om våldsbejakande extremism ska inrättas. Det anger kommunens lokala handlingsplan mot extremism som kommunfullmäktige antog den 19 oktober.

 Sedan 2000-talet har arbetet mot våldsbejakande extremism intensifierats i Sverige. Sveriges kommuner har uppmanats att utveckla en lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten är att våldsbejakande extremism utgör ett hot mot demokratin som behöver bemötas på lokal nivå. Demokratiarbetet är en kontinuerlig process som kräver engagemang, insatser och samverkan för att upprätthållas.

Under tidsperioden 2009-2014 har tre kartläggningar av våldsbejakande extremism genomförts i Sverige av Brottsförebyggande rådet, Säkerhetspolisen och regeringen. I dessa kartläggningar avses tre ideologier när man talar om våldsbejakande extremism; den våldsbejakande vänsterextremistiska, så kallade autonoma miljön, den våldsbejakande högerextremistiska, så kallade vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Enligt kommunens handlingsplan ska ett konsultationsforum inrättas för att hantera akuta frågor och vara ett stöd vid signaler om våldsbejakande extremism. I konsultationsforumet finns specialistutbildade kommunrepresentanter med aktuell kunskap och spetskompetens på området.

Utöver konsultationsforumet lyfter handlingsplanen fram olika förebyggande insatser för att förebygga våldsbejakande extremism, bland annat samverkan med andra kommuner och organisationer.

Genom kommunens handlingsplan finns nu ett verktyg som kommunen kan använda för att förebygga och hantera extremism i Upplands-Bro.