Näringslivsutvecklingen bland de bästa!

Idag bjöds vi på näringslivslunch och rapport om en näringslivsanalys för perioden 2010-2015. Det går bra för Sverige brukar man säga och nu kan vi med denna rapport säga detsamma om vår kommuns näringslivsutveckling. Antalet anställda ökar mer än snittet och ”förädlingstalet” är högre än snittet. Bland de jämförbara kommunerna ligger vi bland de främsta. Och de är i småföretagen som den stora framgången syns tydligast.

En mer positiv näringslivsträff har jag nog inte varit med om. Att en utomstående bedömare utan reservation beskriver Upplands-Bro kommun som en framgångskommun får en helt annan innebörd än när vi själva säger det. Nu gäller det att med framgångarna identifiera möjligheterna till de positiva dominoeffekterna.  Nätverk ska byggas och hinder undanröjas var tipset från Bisnode!