Make the world great again

Vid gårdagens kommunstyrelse fanns ett tjugotal ärenden. Ett ärende hade rubriken Lokalresursplan. Det handlar främst om framtida utbyggnad och planering av nya skolor, och förskolor. Vanligtvis ett snabbt och enkelt beslut som återkommer två gånger om året i takt med att kommunen växer.

Igår var det annorlunda. SD hade på kammaren snickrat ihop en protokollsanteckning om ensamkommande överåriga flyktingbarn och benämnde dessa som tjuvar och banditer. Nej! sa vi till protokollsanteckningens innehåll. Jah kan ändra till att majoritet är det, kontrade SD politikern. Fortsatt nej. Beslutet föregicks av en votering som slutade med att koalitionspartierna, S, KD, C och MP med åtta röster sa nej och SD fick stöd för ett ja av M och L. Av principiella skäl!

Beslutet innebar att SD reserverade sig mot beslutet och la texten som en reservation, vilket ordförande eller styrelsen inte kan ha synpunkter på.

Det är mig veterligen som något som kan beskrivas som rasistiskt förekommit i kommunstyrelsen. Varför var det viktigt att lägga fram den texten?

Efteråt har jag funderat på det som skiljer min politiska hemvist från reservanten. I KD drivs frågor med den unika synen på individen tillsammans med subsidiaritetstanken. Det skapar både valfrihet och skyddar individer från kollektiva behandlingar såsom folkslag och ursprungsidentiteter. Vi är unika individer och har rätt till att bli behandlade så oavsett hudfärg…

Den synen håller på att devalveras och i går blev det klarare än tidigare varifrån det kommer.

Frågan är vilket samhälle vi vill ha! Make the world great again! Stort och omfattande men inte så dumt.