Fryshuset gör ett kanonjobb

På kommunstyrelsen i förra veckan inleddes mötet med ett tema om Fryshusets insatser för att öka tryggheten i Bro centrumområdet.

Två av ledarna för projektet berättade om hur man arbetar med ungdomarna sedan snart ett år. Man arbetar mycket med förståelse mellan handlingar och dess konsekvenser och empati.

Deras berättelser är starka och visar på behovet av flera olika insatser för att skapa trygghet. Att bilbränderna som tidigare var veckovisa upphörde nästintill helt och hållet är ett tydligt bevis på det.

De beskrev samarbetet med Magnus och Frida, som är våra kommunpoliser, på ett mycket positivt sätt och med respekt för varandras olika arbetsuppgifter som tillsammans har målet ökad trygghet.

De applåderades kraftigt efter den överdragna timmen och lusten att få höra mer hängde i luften. Frågorna om deras arbete var väldigt många.

Trygghetsarbetet blir aldrig färdigt. Det är heller ingen quick fix även om en del partier ger enkla svar på denna svåra fråga. Men nog fick vi känslan av att vi har satsat rätt!