Samarbete leder framåt!

Fredagen bjöd på två viktiga möten. Det första var i riksdagens lokaler där vi diskuterade Mälardalsrådets betydelse för regionen samt KD:s agerande för att ännu tydligare och starkare agera för bättre infrastruktur satsningar. Jag tyckte vi kom en bit även detta område är långt ifrån ett partis agerande. Att samverkan och samförstånd över alla gränser är helt nödvändigt. Inte minst i den region som är landets mest expansiva. Inga soloutspel och sololösningar!

Det andra mötet var i samma anda.

Några av våra kommuner som har samverkan över blockgräns brukar samtal om erfarenheter och ge varandra tips och idéer samt få lära känna den värdkommun som besöks.

Denna gång var det Upplands-Bro som var inbjudare.

Kommunens Samhällsbyggnadschef, Mathias Rantanen fick på drygt en timme beskriva utvecklingen i en av länets mindre kommuner som har planer för närmare 15.000 nya bostäder vilket är en fördubbling av invånarantalet. Han beskrev ocks att kommunen byter halva sin befolkning på fem år med den in- och utflyttning som nu sker.

Örebro, Sundbyberg och Järfälla som hade företrädare i gruppen fick en helt ny bild av vad som sker.

Dagen blev både trevlig och givande. Precis som det var tänkt. En viss nöjdhet också över den kristdemokratiska förmågan att kunna samverka i viktiga lokala frågor trots ideologiska barriärer.

Rädda Barnens, Göran Holmström var inbjuden gäst med och beråättade om deras planer att bli en mer aktiv aktör som en av civilsamhällets väfärdsaktörer utan vinstintresse.

Vi lyssnade med väldigt stora öron och hade en del input av värde, tror jag.