Europa, Politisk Islam & Religion

Vad är det vi pratar om här i kväll?, inledde Eli Göndör med högljudd och kritisk stämma! Stämningen i salen sjönk kraftigt för en stund. Den dittills kraftigt applåderande lyssnarskaran, en fullsatt sal i Europahuset, förvånades. En man i publiken höjde sin stämma och anklagade i stigande tonläge Eli för att förminska jihadisternas offer både i Sverige och på andra håll. För att riktigt ge kraft bakom sin kritik avslutade han med att jämföra med Hitler. Mötesledaren sa bestämt ifrån och ordningen återställdes. Eli Göndör var tillsammans med Per Gudmunsson,  och Annahita Parsan, den panel som skulle diskutera dagens heta ämne om Islam och demokrati.

Eli Göndör: År 2012 disputerade han med sin avhandling Muslimska kvinnor i Israel : religionens roll i vardagslivets förflyttningar och är fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern.Han har judisk bakgrund och benämner sig som icke religiös. Annahita Parsan: präst i Svenska Kyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, född i Iran, kom till Sverige i vuxen ålder och är idag verksam i Hammarbykyrkan.Per Gudmundson: är ledarskribent på Svenska Dagbladet och har under många år bevakat islamisk extremism på sin blogg. 

Mötet som arrangerats av KD:s europaparlamentariker Lars Adaktusson inleddes av honom med The Economists första sida i bakgrunden och med rubriken, The puzzle of political islam. Lars inledde också med upplysningen att Malmös kommunstyrelseordförande just invigt en moské som finansierats av Qatar. Därpå var den inbjudna talaren Tomas Samuel välkommen fram. I drygt en timme skulle han som vuxit upp som muslim och varit Imam men nu konverterat till kristen tro beskriva vad som är Islam och hur de ser på den västerländska kulturen och traditionerna där demokratin är fundamentet.

” För att förstå en muslim och islam måste man själv ha varit det” menade Tomas Samuel. Det handlar om muslimsk kulturtradition. Han delade upp de muslimska flyktingarna i tre grupper: En grupp vill ha frid och ro och gillar det Sverige erbjuder. Den andra gruppen accepterar den svenska lagen men har en annan lag, Sharia, som de efterlever. Den tredje gruppen revolterar med våld mot det västerländska samhället.

En stark faktor är att politik inte är lösningen för en muslim. Endast Tunisien anses vara ett undantag i mellanöstern där ett muslimskt ledarskap formar ett demokratiskt land. På frågan om mellanöstern någonsin kommer att bli demokratiskt är mitt intryck från kvällens samtal att ingen ansåg det.För att visa på lösningar för vårt land med dagens situation hade samtliga talare lite olika förslag men mitt intryck är att utan egen stark identitet som mottagarland klarar vi inte utmaningen. ” Hit kommer människor från länder tex. Libanon där kvinnor är hänvisade att gå beslöjade på trottoarer närmast husväggen och männen går mitt i gatan. Till ett Sverige där vi klär av oss på överkroppen så fort sommaren kommer och stoppar fötterna i foppatofflor” upplyste oss Eli Göndör och vi förstod alla konflikten.

” Frankrike har tagit emot många muslimer och vet vad dom vill. Inge med Nicab får bli franska medborgare”. ”I det landet finns en moské som drivs av HBTQ-muslimer i Danmark finns en moské med kvinnliga Imamer”, sa Eli Göndör. I Sverige har socialdemokraterna öppnat för det muslimska brödraskapet och på så sätt styrt den Islam vi har i landet. Muslimska brödraskapet jämförde han med Frimurarna i form av hemlighet och slutenhet. ” Vi vet inte vilka det är som ansluter sig och vad de håller på med”.

Kvällen avslutades med applåder och mingel och gav mycket att fundera över. En lyckad och givande afton mitt Stockholms innersta.

Kvällen spelades in och den kan ses på Lars Adaktussons facebooksida.