Blocköverskridande i halva landet!

I 140 kommuner av landets 290 finns det idag en blocköverskridande majoritet som samverkar. Mest vanligt är det centerpartiet, därefter liberalerna som bildar majoritet med socialdemokraterna. Mer förvånande är att moderaterna har fler sådana överenskommelser än kristdemokraterna. Detta redovisas i tidningen Dagens Samhälle nr 33, 2017.

I Stockholms län är det endast i Upplands-Bro som kristdemokraterna ingår i en blocköverskridande majoritet. I hela landet är det i 22 kommuner som kristdemokraterna finns med i en blocköverskridande majoritetskonstellation. I bland annat Ödeshög kommun har KD som innehar posten som  kommunstyrelsens ordförande, stöd av bl.a. socialdemokraterna sedan moderaterna hoppat av. KD har denna ledande position i fyra av landets kommuner ( Ödeshög, Laxå, Sävsjö och Markaryd).

-Det är lättare att ha sånt på kommunal nivå än högre upp, brukar förståsigpåare säga. 

Det är den bästa politiken som måste vara målet och möjligheten att få den genomförd. Inte vilka man gillar eller ej!

Alla partier är konkurrenter. Vi växer gärna på andras bekostnad och de som står längst ifrån oss är svårast att erövra röster från. Ju starkare vi är själva ju större möjlighet har vi att få genomslag. Men inte bara så! Ju duktigare vi är på att förvalta de röster vi får ju större genomslag får våra idéer.

När regeringen stöder sig på vänsterns gillande så är det klart att just vänsterns ultimativa krav ger större vänstertyngd än det väljarna egentligen önskat. Det är dagens blockpolitiska dilemma. Inte hållbart i längden!

Angela Merkel har som kristdemokraternas ledare tagit fighten mot invandrarfientligheten och lyckats manövrera sitt ledarskap över blockgräns på ett framgångsrikt sätt. Förmodligen kommer hon att fortsätta lyckas bilda majoritetskonstellationer där hennes ledarskap framstår som ett av de bästa.

I vårt lilla land är fokus alldeles för mycket inriktat på stöd eller ickestöd från det mest invandrarfientliga partiet istället för realpolitiska lösningar. Det kommer inte att belönas!

Även i detta nummer av Dagens Samhälle ges flera av landets ledande kommunföreträdare för det mesta blocköverskridande partiet, C, utrymme att varna sin partiledare för blocköverskridande samarbete på riksnivå.

Så blir också gårdagens lösningar enda modellen framåt vilket inte stöds av väljarna.Den som är snabbast och bäst på att tänka framtid har mycket att vinna.

Alliansmajoritet är vårt mål, men hur ser alternativen ut?

”Att tänka är stort men att tänka rätt är större”