God stämning på Tinget

Årets riksting är betydligt mer hoppfullt och positivt än det opinionsinstituten ger KD skäl till. Obotliga optimister eller framsynta politiker?

Visst finns det skäl att vara självrannsakande men de bästa idéerna borde kunna få bra stöd av väljarna.

Nestorn, Alf Svensson förgyller tillvaron och massmedias kameror och reportrar är snabba att ge honom intervjutid, för han är väldigt klok. Och erfarenhet har han mer än de flesta. Av både med och motgångssiffror! Järnviljan personifierad!

Ebbas inledningsanförande anslog en ton av stark politisk vilja för barnfamiljer och äldre och vårdköernas avskaffande. Valrörelsen har börjat!