Ett starkt lag!

Kristdemokraterna i Upplands-Bro toppar med följande fem kandidater:

Janne Stefansson, 64 år, vice ordf Kommunstyrelsen / fd VD och Publisher

Tina Teljstedt, 63 år, ordf Socialnämnden och samordnare på Karolinska Institutet

Jan-Erik Björk, 64 år, vice ordförande i Kommunfullmäktige, Ingenjör på FMV

Karl-Erik Lindholm, 65 år, fd Kommundirektör

Marlene Juthstrand, 64 år, kursansvarig på Klara Kyrka