Äldre dör i onödan

Jag har förfärats av debatten om vårdens tillkortakommanden för äldre. Särskilt gäller det bristen på syrgas och intravenös vätsketillförsel och näringslösningar. Exempel från professorn med geriatriks inriktning, Yngve Gustafson om skillnad på liv och död för den som ges detta och den som inte ges hade och har hög trovärdighet i mina öron. Med detta som grund ställde vi i Alliansens ledning ett antal frågor till vår MAS. Tyvärr finns inget i svaren som pekar på vare sig den ena eller andra riktningen. Upplands-Bro har hanterat äldre på SÄBO på det sätt som regelverket föreskriver.

I en debattartikel 8 juni i Expressen av Johanna Andersson fd sjukhuspräst och lärare för medicinstudenter i etik, refererande till hennes två syskon, varav en läkare och en sköterska om deras pappa fd kirurg med inledningen: Min pappa dog rosslig, uttorkad och lufthungrande i covid -19 på ett äldreboende i Göteborg.

Även Upplands-Bro har förekommit i kvällstidningarna. En mor och dotter dog i covid -19 med ett par dagars mellanrum. För övrigt har många dött i sjukdomen men inte så att det blir rubriker på antalet även om varje dödsfall innebär en oåterkallelig förlust för många.

Äldre dör utan att få avancerad sjukvård är rubriken på artikeln i SVD 20 maj 2020. Av alla dem som vårdats på intensivvården hittills på grund av covid -19 har bara 4 procent varit 80 år eller äldre. Detta trots att de utgör 66 procent av dem som dött av covid -19.

Lögn att patienter inte prioriterats bort säger överläkare Michael Bromé vid Karolinska häromdagen i en artikel.

I Läkartidningen den 2 juni står det Oklart hur många avlidna äldre som fått en fysisk läkarbedömning.

Socialstyrelsens rekommendation att inte besöka SÄBO för läkarbedömning kan ha varit mer avgörande för utgången för den enskilde än något av alla de kriterier som beskrivs från hög nivå i maktstrukturen och som ofta pekar neråt.

Statsministern angav hygienbristen på SÄBO ( särskilt äldreboende) som en huvudorsak. Pinsamt! Att statsministern pekar ut en ansträngd verksamhet och personal och på detaljnivå anger en brist som huvudorsak längst ner i den hierarkiska trappan samtidigt som brister försorsakade av myndigheter direkt underställda regering och riksdag inte får eller kan kritiseras. Myndigheterna är självständiga! Vilken skada har inte socialstyrelsens rekommendation gjort för den enskilde åldringen som behövt en närgången läkarbedömning.

Hur upprätthålls hälso- och sjukvårdslagens principer vid pandemins tillämpning. En extraordinär situation som kräver mer inte mindre vård.